Autamme yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa hyvinvoivien, osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden kautta.

Valmennukset

Henkilöstöjohdon asiantuntija ja konsultointipalvelut

Henkilöstöjohtamisen asiantuntijapalveluilla saat mitattavissa olevaa tehoa ja tuottavuutta yrityksellesi. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti projekteihin perustuviksi konsultointitoimeksiannoiksi tai vuokrahenkilöstöpäällikköpalveluksi.

Skenaario ja strategiatyö

Yrityksen toiminnan suunnittelu erityisesti henkilöstönäkökulmasta lähtien skenaario- ja strategiatyöskentelystä. Näiden suunnitelmien muuttaminen strategisiksi tavoitteiksi ja jalkauttaminen organisaatioon.

 • Tulevaisuuden eri liiketoimintaskenaarioiden identifiointi
 • Strategisten painopistealueiden valinta
 • Strategiasta konkreettisiksi tavoitteiksi
 • Strategian jalkauttaminen organisaatioon
 • Strategiset mittarit

Organisaatiomuutokset

Organisaatiomuutokset vaativat aina muutoksen johtamista ja henkilöstönäkökulman huomiointia riippumatta siitä onko kyse liikkeenluovutuksesta, julkisten organisaatioiden yhtiöittämisestä, kasvun haasteista tai muusta toiminnan kehittämisestä. Asiantuntijapalvelumme avulla saat oikeat valmiudet ja työkalut muutoksen suunnitteluun, muutoksen johtamiseen ja toimeenpanoon.

Henkilöstöjohtamisen prosessikehitys

Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatiossa lähtee usein liikkeelle prosessien ja toimintamallien nykytilan analysoinnista ja kehityssuunnitelman rakentamisesta. Henkilöstöjohtamisen prosessit voivat pitää sisällään esimerkiksi:

 • Henkilöstökäsikirjan ja esimiestyön oppaan laatiminen
 • Rekrytointi- ja resurssointiprosessien kehittäminen
 • Osaamiskartoitusten ja koulutusohjelmien rakentaminen
 • Kehityskeskustelujen ja tavoitteiden jalkauttamisen kehittäminen
 • Ura- ja seuraajasuunnittelu
 • Motivoiva palkitseminen

HR Transformation

Kun asiakkaalla on tarve miettiä HR toiminnon uudelleenorganisointia, pohtia ulkoistusvaihtoehtoja tai miettiä rakenteiden lisäksi olemassa olevan henkilöstön mahdollisuutta kehittyä uusiin rooleihin HR organisaatiossa, tarjoamme omaa osaamistamme näiden hankkeiden läpiviennin tueksi.

Henkilöstöpäällikköpalvelut

Aina ei ole tarpeen rekrytoida omaa henkilöstöpäällikköä vaan palvelu voidaan ostaa myös palveluntuottajana. Syy saattaa olla tarpeen väliaikaisuus (äitiysvapaa tai muu tilapäinen poissaolo), tietty kehityshanke tai organisaation koosta johtuva osa-aikaisen henkilön tarve. Vuokrahenkilöstöpäällikön avulla saatte nopeasti osaavan henkilön palvelukseenne joustavasti oman tarpeenne mukaan. Osa työstä voidaan suorittaa myös etätyönä, jolloin kustannukset asiakkaalle ovat alhaisemmat. Joustavuutta palvelu tuo sen kautta, että resursointia voidaan muokata aina tarpeen mukaan ja etäpalveluna voidaan saada nopeasti ratkaisuita akuutteihin kysymyksiin vaikka henkilöstöpäällikkö ei olisikaan paikalla.

Nykytilakartoitukset ja analyysit

Terveyden johtamisen nykytilakartoitus ja toimintasuunnitelma

Nykytila-analyysillä saadaan tietoa yrityksen terveyden johtamisen tilasta sekä käytännön ohjeita kuinka terveysinvestointien vaikuttavuutta voidaan mitata ja parantaa. Nykytilakartoitus tehdään yleensä yhdistelmänä avainhenkilöhaastatteluita sekä organisaation raportteja ja materiaaleja tutkimalla. Sairauspoissaolot, työterveyshuollon käyntiraportit sekä organisaation terveyden johtamisen prosessit kertovat missä ollaan nyt ja millaiseen toimintaan on jatkossa syytä keskittyä.

HR nykytilakartoitus ja toimintasuunnitelma

HR nykytilakartoituksella perehdytään organisaation nykytilanteeseen henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden näkökulmasta. Kartoituksessa lähdetään liikkeelle lakisääteisten prosessien toiminnan varmistamisesta ja tutkitaan tuottavatko organisaation nykyiset toimintamallit organisaation strategian toteutumiseen tarvittavan tuen. Henkilöstöjohtamisen toiminnan vaikuttavuuden arviointi on tärkeä osa kartoitusta. Nykytilakartoituksen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma kehitystarpeiden osalta.

Hallitustyöskentely/Advisory Board

Henkilöstöjohdon osaaminen on erittäin tärkeää myös hallituksessa. Meiltä löytyy myös ratkaisut hallitustyön tueksi joko pysyvänä hallituksen jäsenenä tai tarpeen mukaisena konsultointipalveluna.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency