HR Business Partner Oy

HRBP auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa hyvinvoivien, osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden kautta.

Toiminnan perusteena on liiketoimintalähtöinen henkilöstön johtaminen, strategiaan vahvasti linkittyvä henkilöstön kehittäminen, terveyden johtaminen sekä henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden mittaaminen ja vaikuttavuuden arviointi. Ennakoinnilla ja asioihin heti puuttumisella pystytään välttämään suurempien ongelmien syntyminen ja keskittymään liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimintamme perustuu laajaan asiantuntijaverkostoon, jonka avulla pystymme toteuttamaan suuriakin henkilöstöjohtamisen ja terveydenjohtamisen hankkeita. Verkostona toimiminen mahdollistaa joustavan palvelun ja edullisemman hinnoittelun asiakkaillemme.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency